VyhledáváníNOVÉ EUR PALETY


Nové palety EUR mají rozměr 1200 x 800 mm a musí být opatřeny těmito značkami:

EUR - na pravé straně ( kostce ) palety

  • ČD -   na levé straně (kostce ) palety
  • Číslo + značka IPPC - na střední kostce palety je číselný kód   identifikující výrobce, datum výroby, dále pak stromeček a příslušné číslo sušárny kde bylo provedeno tepelné ošetření
  • Sponka - musí být umístěna na střední kostce

Od 1. ledna 2010 musí být všechny nové EUR palety tepelně ošetřeny a označeny dle mezinárodního fytosanitárního ošetření podle ISPM 15. Nová EUR paleta má při nerovnoměrném zatížení nosnost 1000 kg a při rovnoměrném zatížení je pak udávaná nosnost 1500 kg.

Nové EUR palety jsou vyráběny na základě normy ČSN 269110 a podle mezinárodní normy UIC 435-2, kde jsou specifikovány všechny požadavky na tyto palety nové EUR palety.