VyhledáváníPOUŽITÉ EUR PALETY

Použité palety EUR světlé

Použité EUR palety světlé se příliš neliší od palet nových. Nesou však známky částečného opotřebení, občas mírného poškození, jsou světlé nebo částečně zašedlé. Použité EUR palety světlé jsou stejně jako nové EUR palety označeny na všech kostkách (znak garanta - EPAL nebo UIC) uprostřed číslo výrobce a na pravé kostce znak EPAL nebo EUR. U použitých EUR palet světlých není vyloučeno, že se bude lišit znak garanta a výrobní číslo na obou stranách palety, což je u použitých EUR palet povoleno. Použité EUR palety světlé splňují všechny kvalitativní nároky a navíc jsou oproti novým paletám cenově zajímavější. EUR palety světlé použité jsou ukládány (tzv. zámkovány) do sebe. EUR palety světlé použité mohou být opraveny, přičemž opravcem musí být k tomu autorizovaná firma, která má povolení k výrobě a opravě EUR palet. Touto firmou HERUS s.r.o. je. Pro odběratele přináší neodborné opravení palety riziko dalších zbytečných nákladů a rizika při jejich   použití při skladování a manipulaci.

 

  Použité EUR palety tmavé 

Použité EUR palety tmavé jsou plně funkční, ale protože jsou v oběhu již delší dobu, stopy jejich opotřebení jsou větší než u použitých palet EUR světlých. Použité EUR palety tmavé mají většinou tmavší barvu (šedou, hnědou, tmavě hnědou), přičemž se na nich mohou vyskytovat jednotlivé prvky, které byly použity během životnosti těchto palet pro jejich opravu. Použité palety EUR tmavé jsou označeny stejně jako EUR palety nové (tzn. znakem garanta - EPAL nebo UIC, výrobním číslem a na pravé kostce značkou EPAL nebo EUR). Na obou stranách palety se mohou vyskytovat různé znaky garanta - dráhy a také výrobní číslo původního výrobce palety nemusí být na obou stranách palety stejné. Jde o následek opravy během životnosti palet, přičemž norma tuto možnost  nevylučuje. Použité EUR palety tmavé jsou loženy na sebe (nejčastěji po 16 kusech) 

 

 

 

EUR svetla_ks.jpgEUR tmava_ks.jpgEUR tmave_2.jpgEUR svetle_2.jpgEUR tmave.jpgEUR svetle.jpg